CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Chào mừng quý vị đến với Website của Phan Thi Thu Huong.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TS CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Thu Huong (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:39' 06-11-2016
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Tiết 60
Tập làm văn
LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
CÓ YÊU TỐ NGHỊ LUẬN
Phan Thu Hương
Kiểm tra bài cũ
Điền vào phiếu học tập những kiến thức cơ bản về yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự
Người viết(kể) và nhân vật nêu lên ý kiến, nhận xét cùng các lí lẽ, dẫn chứng để người đọc (người nghe) phải suy ngẫm về vấn đề nào đó.
- Thường xuất hiện trong các cuộc đối thoại, độc thoại
- Thường dùng các từ ngữ và kiểu câu mang tính chất lập luận.
Nghị luận trong văn bản tự sự
- Thể hiện sâu sắc tính cách nhân vật.
- Làm cho câu chuyện thêm tính triết lý
Nội dung
Hình thức
Tác dụng
I.THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN SỰ TỰ
1. Tìm hiểu ví dụ
Văn bản:“Lỗi lầm và sự biết ơn”
a. Yếu tố nghị luận.
Câu trả lời của người bạn được cứu và câu kết của văn bản.
b. Tác dụng:
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người đã xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi : “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”?
Anh ta trả lời : “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xoá được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.
(Trích tập 4: Hạt giống tâm hồn)
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
L?I L?M V S? BI?T ON
Hai ngu?i b?n cựng di qua sa m?c. Trong chuy?n di, gi?a hai ngu?i dó x?y ra m?t cu?c tranh lu?n, v m?t ngu?i n?i núng khụng ki?m ch? du?c mỡnh dó n?ng l?i mi?t th? ngu?i kia. C?m th?y b? xỳc ph?m, anh khụng núi gỡ, ch? vi?t lờn cỏt : "Hụm nay ngu?i b?n t?t nh?t c?a tụi dó lm khỏc di nh?ng gỡ tụi nghi".
H? di ti?p, tỡm th?y m?t ?c d?o, v quy?t d?nh di boi. Ngu?i b? mi?t th? lỳc nóy bõy gi? b? du?i s?c v chỡm d?n xu?ng. Ngu?i b?n kia dó tỡm cỏch c?u anh. Khi dó lờn b?, anh l?y m?t mi?ng kim lo?i kh?c lờn dỏ : "Hụm nay ngu?i b?n t?t nh?t c?a tụi dó c?u s?ng tụi".
Ngu?i kia h?i : "T?i sao khi tụi xỳc ph?m anh, anh vi?t lờn cỏt, cũn bõy gi? anh l?i kh?c lờn dỏ"?
Anh ta tr? l?i : "Nh?ng di?u vi?t lờn cỏt s? mau chúng xoỏ nho theo th?i gian, nhung khụng ai cú th? xoỏ du?c nh?ng di?u t?t d?p dó du?c ghi t?c trờn dỏ, trong lũng ngu?i".
V?y m?i chỳng ta hóy h?c cỏch vi?t nh?ng n?i dau bu?n, thự h?n lờn cỏt v kh?c ghi nh?ng õn nghia lờn dỏ.
(Trớch t?p 4: H?t gi?ng tõm h?n)
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
(Có sử dụng yếu tố nghị luận)
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người đã xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi : “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”?
Anh ta trả lời : “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xoá được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.
(Trích tập 4: Hạt giống tâm hồn)
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
(Không sử dụng yếu tố nghị luận)
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người đã xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi : “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”?
=> Giúp cho bài văn thêm sâu sắc, giàu tinh triết lí và ý nghĩa giáo dục cao.
=>Tớnh giỏo d?c c?a cõu chuy?n b? m? nh?t.
Tiết 60: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
I. THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ
a. Yếu tố nghị luận.
Câu trả lời của người bạn được cứu và câu kết của văn bản.
b. Tác dụng:
- Giúp cho bài văn thêm sâu sắc, giàu tính triết lí và ý nghĩa giáo dục cao.
1.Tìm hiểu ví dụ:
Văn bản: “Lỗi lầm và sự biết ơn”
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
2. Ghi nhớ (SGK)
I, Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đoạn văn tự sự.
a. Yếu tố nghị luận.
Câu trả lời của người bạn được cứu và câu kết của văn bản.
b. Tác dụng:
- Giúp cho bài văn thêm sâu sắc, giàu tính triết lí và ý nghĩa giáo dục cao.
II. Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
Bài 1: SGK - 161
Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là người bạn tốt.
Gợi ý
* Hình thức:
- Viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.
Cách viết đoạn văn: Diễn dịch, quy nạp, tổng- phân - hợp…
* Nội dung:
- Kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt ấy, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là người bạn tốt.
- Có sử dụng yếu tố nghị luận.
1. Tìm hiểu ví dụ:
Văn bản: “Lỗi lầm và sự biết ơn”
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
2. Ghi nhớ (SGK)
* Hình thức:
- Viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng
Cách viết đoạn văn: Diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp…
* Nội dung:
- Kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là người bạn tốt.
- Có sử dụng yếu tố nghị luận.
Gợi ý bài 1 SGK - 161
* Gợi ý cụ thể:
Buổi sinh hoạt lớp diễn ra như thế nào? Thời gian địa điểm, ai là người điều khiển, không khí buổi sinh hoạt lớp ra sao?
Nội dung buổi sinh hoạt là gì? Em đã phát biểu về vấn đề gì? Tại sao lại phát biểu về vấn đề đó?
- Em đã thuyết phục cả lớp rằng Nam là người bạn tốt như thế nào? ( Lí lẽ, dẫn chứng, lời phân tích…)
Bài 1: SGK – 161:
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
Sự khác nhau giữa hai loại văn bản: Văn bản nghị luận và yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự?
Người viết phải xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ chặt chẽ. Nội dung ý lớn, ý nhỏ phải gắn bó, phụ thuộc vào nhau trong toàn bài.
Chỉ là những yếu tố đơn lẻ, biệt lập trong một tình huống, sự việc hay với nhân vật cụ thể nào đó của câu chuyện.
VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG
VĂN BẢN TỰ SỰ
* Hình thức:
- Viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dũng.
- Cách viết đoạn văn: Diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp…
* Nội dung:
- Kể về những việc làm hoặc những lới dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đó làm cho em cảm động.
- Có sử dụng yếu tố nghị luận.
Bài 2: SGK - 161
Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận)
Gợi ý bài 2: SGK - 161
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
Bài 2: SGK - 161
Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận)
Gợi ý bài 2: SGK - 161
Tiết 60: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
* Gợi ý cụ thể:
- Người em kể là ai?
- Người đó đã để lại một việc làm, lời nói hay một suy nghĩ? Điều đó diễn ra trong hoàn cảnh nào?
- Nội dung cụ thể là gì? Nội dung đó giản dị mà sâu sắc, cảm động như thế nào?
- Suy nghĩ về bài học rút ra từ câu chuyện trên.
TẠM BIỆT CÁC EM
 
Gửi ý kiến

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHAN THỊ THU HƯỜNG - TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ - QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH .

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG ( NHẤP CHUỘT VÀO ĐẦU CÚN CON)